Patenter

Immaterialret – patenter og lidt om software

Immaterialret   Der har i de senere år været eksempler på sager, hvor iværksættere har fået kopieret deres opfindelser. Udover den krænkende oplevelse, så kan det i værste tilfælde også være økonomisk ødelæggende for en lille virksomhed. Ønsker man at gå videre med sin sag, så vil man ofte have uoverskueligt mange udgifter forbundet med […]

Læs Mere

handelsbetingelser

Guiden til handelsbetingelser – hvad skal de indeholde?

For forbrugeren er handelsbetingelser noget, de fleste forbinder med lange tekster, hvor man skal være opmærksom på det med småt. For den erhvervsdrivende er det et område, der kan give anledning til panderynker, fordi hvordan er det lige, man udfærdiger handelsbetingelser, og hvad skal der egentlig stå? I denne guide kan du blive klogere på […]

Læs Mere

Ejeraftaler

Når man er flere ejere af et selskab, er det vigtigt, at man opretter en ejeraftale. Ejeraftalen skal regulere forholdet mellem ejerne, og den er bestemmende for, hvilke rettigheder og pligter ejerne har i selskabet. Ejeraftalen er også det aftalegrundlag, der kan løse eventuelle konflikter i et selskab. Blandt andet derfor bør udfærdigelsen af en […]

Læs Mere

hvilke regler gælder der, når man fraflytter sit lejemål i forhold til istandsættelse

Istandsættelse ved fraflytning af lejemål

  Spørgsmålet om istandsættelse ved fraflytning kan ofte give anledning til uenighed mellem lejer og udlejer. En af de ting, som kan give anledning til diskussion, er vedligeholdelsespligten. For at løse denne konflikt er det nødvendigt at konkretisere, hvilke aftale udlejer og lejer har indgået om vedligeholdelsespligten. Herudover skal man skal som lejer tilbagelevere det […]

Læs Mere

hvad skal man være særligt opmærksom på, ved opsigelse sit lejemål?

Opsigelse af lejemål – hvordan foregår det?

Lejer har som udgangspunkt et opsigelsesvarsel på tre måneder. Denne frist er ikke fast, hvilket betyder at lejer og udlejer kan aftale andre forhold vedrørende opsigelse – både direkte og indirekte. Den indirekte aftale kommer ofte i forbindelse med tidsbegrænsning af lejeaftale, hvor begge parter som udgangspunkt ikke kan opsige. Det kan man aftale sig […]

Læs Mere

Hvad skal du være særligt opmærksom på, når du laver en lejekontrakt?

Standard lejekontrakt – hvad skal du være opmærksom på?

Ved indgåelse af aftaler om leje er det vigtigt at udfærdige en lejekontrakt. Kontrakten vil tjene som dokumentation for, hvilke rettigheder og pligter man som lejer og udlejer har. I tilfælde af tvister eller uenigheder er det som udgangspunkt lejekontrakten, der afgør, hvordan disse udfordringer skal løses. Hvis lejekontrakten skal stemme overens med parternes forventninger […]

Læs Mere